AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người thợ xây cần xây một bể chứa 108\({m^3}\)  nước, có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông và không có nắp. Hỏi chiều dài, chiều rộng và chiều cao của lòng bể bằng bao nhiêu để số viên gạch dùng xây bể là ít nhất? Biết thành bể và đáy bể đều được xây bằng gạch, độ dày của thành bể và đáy là như nhau, các viên gạch có kích thước như nhau và số viên gạch trên một đơn vị diện tích là bằng nhau.

  • A. 6; 6; 3.
  • B. \(2\sqrt 3 ;2\sqrt 3 ;9.\)
  • C. \(3\sqrt 2 ;3\sqrt 2 ;6\)
  • D. \(3\sqrt 3 ;3\sqrt 3 ;4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi x(m) là cạnh của đáy bể, y(m) là chiều cao bể, x, y > 0

  Ta có: \({x^2}y = 108 \Rightarrow y = \frac{{108}}{{{x^2}}}\)

  Diện tích xây dựng: \(S = {x^2} + 4xy = {x^2} + \frac{{432}}{x}\)

  \(S' = 2x - \frac{{432}}{{{x^2}}};S' = 0 \Leftrightarrow x = 6 \Rightarrow y = 3\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>