YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300km. Vận tốc của dòng nước là \(6km/h\). Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên  là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức \(E\left( v \right) = c{v^3}t.\)Trong đó c là một hằng số, E được tính bằng jun. Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất.

  • A. 6km/h               
  • B. 9km/h                  
  • C. 12km/h           
  • D. 15km/h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vận tốc của cá bơi khi ngược dòng là: v- 6 ( km/ h).

   Thời gian để cá bơi vượt khoảng cách 300km là \(t = \frac{{300}}{{v - 6}}\)

  Năng lượng tiêu hao của cá để vượt khoảng cách đó là:

  \(E\left( v \right) = c{v^3}.\frac{{300}}{{v - 6}} = 300c.\frac{{{v^3}}}{{v - 6}}\left( {jun} \right),v > 6\)

  \(\begin{array}{l}{E'}\left( v \right) = 600c{v^2}\frac{{v - {9^{}}}}{{{{\left( {v - 6} \right)}^2}}}\\ \Leftrightarrow {E'}\left( v \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}v = 0\left( {loai} \right)\\v = 9\end{array} \right.\end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON