AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chiếc xe đang chạy với vận tốc 100Km/h thì đạp phanh dừng lại, vận tốc của xe giảm dần theo công thức \(v\left( t \right) =  - 5000t + 100\) (Km/h) cho đến khi dừng lại. Hỏi xe chạy thêm được bao nhiêu met thì dừng lại.

  • A. 25
  • B. 1
  • C. 103
  • D. 10-3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xe dừng lại nên \(v = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{{50}}\)

  Phương trình quảng đường \(S\left( t \right) = \int {v\left( t \right)dt =  - 2500{t^2} + 100t} \)

  Quảng đường xe đi được \(S =  - 2500.{\left( {\frac{1}{{50}}} \right)^2} + 100.\frac{1}{{50}} = 1Km = {10^3}m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>