YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi h(t) là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho \(h'\left( t \right) = 3a{t^2} + bt\)  và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là \(150{m^3}\). Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là \(1100{m^3}\). Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu.

  • A. \(8400{m^3}\)                    
  • B. \(2200{m^3}\)
  • C. \(6000{m^3}\)
  • D. \(4200{m^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(h\left( t \right) = \int {(3a{t^2} + bt)dt}  = a{t^3} + \frac{{b{t^2}}}{2}\).

  Khi đo ta có hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}{5^3}.a + \frac{1}{2}.b{.5^2} = 150\\{10^3}.a + \frac{1}{2}.b{.10^2} = 1100\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 1\\b = 2\end{array} \right.\)

  Khi đó \(h\left( t \right) = {t^3} + {t^2}\).

  Vậy thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là \(h\left( {20} \right) = 8400{m^3}\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20880

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA