YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo dự báo với mức tiêu thụ dầu không đổi như hiện nay thì trữ lượng dầu của nước A sẽ hết sau 100 năm nữa. Nhưng do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ tăng lên 4% mỗi năm. Hỏi sau bao nhiêu năm số dầu dự trữ của nước A sẽ hết.

  • A. 45 năm
  • B. 50 năm
  • C. 41 năm 
  • D. 47 năm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử số lượng dầu của nước A là 100 đơn vị.

  Số dầu sử dụng không đổi mà 100 năm mới hết thì suy ra số dầu nước A dùng 1 năm là 1 đơn vị.

  Gọi n là số năm tiêu thụ hết sau khi thực tế mỗi năm tăng 4%, ta có

  \(\frac{{1.\left( {1 + 0,04} \right).\left( {{{\left( {1 + 0,04} \right)}^n} - 1} \right)}}{{0,04}} = 100 \Rightarrow n = lo{g_{1.04}}4,846 = 40,23\) .

  Vậy sau 41 năm thì số dầu sẽ hết.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA