YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một một chiếc chén hình trụ có chiều cao bằng đường kính quả bóng bàn. Người ta đặt quả bóng lên chiếc chén thấy phần ở ngoài của quả bóng có chiều cao bằng \(\frac{3}{4}\) chiều cao của nó. Gọi \({V_1},{V_2}\) lần lượt là thể tích của quả bóng và chiếc chén, khi đó:

  • A. \(9{V_1} = 8{V_2}\)
  • B. \(3{V_1} = 2{V_2}\)
  • C. \(16{V_1} = 9{V_2}\)
  • D. \(27{V_1} = 8{V_2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi h là đường cao của hình trụ, r là bán kính của quả bóng, R là bán kính của chén hình trụ

  =>h=2r\( \Rightarrow r = OA = OB = \frac{h}{2}\)

  Theo giả thiết: \(IB = \frac{h}{4} \Rightarrow OI = \frac{h}{4}\)( vì phần bên ngoài =\(\frac{3}{4}h\))

  bán kính đáy của chén hình trụ là \(R = \sqrt {O{A^2} - O{I^2}}  = \frac{{h\sqrt 3 }}{4}\)

  Tỉ số thể tích là \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{{\frac{4}{3}\pi {r^3}}}{{\pi {R^2}h}} = \frac{{\frac{4}{3}\pi {{\left( {\frac{h}{2}} \right)}^3}}}{{\pi {{\left( {\frac{{h\sqrt 3 }}{4}} \right)}^2}h}} = \frac{8}{9} \Rightarrow 9{V_1} = 8{V_2}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA