AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dòng điện có ghi 220 – 176W, hệ số công suất bằng 0,8 được mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Đế động cơ hoạt động bình thường, phải mắc động cơ nối tiếp một điện trở thuần có giá trị là

  • A. 176 Ω
  • B. 180 Ω
  • C. 300 Ω
  • D. 220 Ω 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cường độ dòng điện trong động cơ: \(I = \frac{P}{U.cos \varphi }= 1A\)

  Tổng trở trong động cơ: \(Z = \frac{U}{I}= 220 \Omega\)

  Mặt khác: \(cos \varphi = 0,8 \Leftrightarrow \frac{R}{Z} = 0,8 \Leftrightarrow R = 176\Omega , Z_L = 132 \Omega\)

  Để động cơ hoạt động bình thường thì \(I' = 1A\)

  \(\Rightarrow Z = \frac{U'}{I'}= 380 \Omega\)

  \(\Leftrightarrow \sqrt{(R + R')^2 + Z_L^2} = 380 \Leftrightarrow R' \approx 180 \Omega\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>