AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đặt điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt{2}cos(100 \pi t)(V)\) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi điện dung C của tụ điện thay đổi đến một gái trị để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thuần là UL = 97,5 V. hệ số công suất của mạch khi đó là 

  • A.  0,85 
  • B.  0,78 
  • C.  0,92 
  • D. 0,67

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C thay đổi \(U_{Cmax}\) ta có giãn đồ vector

  Từ giản đồ: \(\Rightarrow U^2 = (U_C - U_L).U_C \Leftrightarrow 100^2 = (U_C - 97,5).U_C \Leftrightarrow U_C = 160 V\)

  Điện áp hiệu dụng trên điện trở là: \(U_R = \sqrt{U^2 - (U_C - U_L )^2} = \frac{25\sqrt{39}}{2}V\)

  Hệ số công suất của  mạch là: 

  \(cos \varphi = \frac{U_R}{U} = \frac{\sqrt{39}}{8}\approx 0,78\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>