AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 19 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là \(u_1=5cos(40\pi t )(mm)\) và \(u_2=5cos(40\pi t +\pi )(mm)\). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là

  • A. 9
  • B. 10
  • C. 8
  • D. 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\lambda =\frac{v}{f}=\frac{80}{20}=4cm\)
  Áp dụng công thức tính nhanh số cực tiểu
  \(-\frac{1}{\lambda }-\frac{1}{2}+\frac{\Delta \varphi }{2\pi} Suy ra \(-\frac{19}{4}-\frac{1}{2}+\frac{\pi}{2\pi} \(\Rightarrow -4,75 ⇒ có 9 giá trị k thỏa mãn ⇒ có 9 điểm dao động với biên độ cực tiểu trên S1S2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>