AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u = 2cos(20\(\pi\)t + \(\pi\)/3) mm, t tính bằng s. Sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ 1 m/s. Trên một phương truyền sóng, trong khoảng từ O đến M (cách O 42,5 cm) có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó và các phần tử ở nguồn dao động lệch pha nhau \(\pi\)/6 ?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 8
  • D. 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bước sóng \(\lambda =\frac{v}{f}=\frac{1}{\frac{20\pi}{2\pi}}=0,1m=10cm\)
  Độ lệch pha giữa một điểm nằm trên phương truyền sóng và phần tử ở nguồn O là \(\Delta \varphi =2\pi d/\lambda\)
  Theo bài \(\Delta \varphi =\frac{\pi}{6}\Rightarrow \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }= \frac{\pi}{6}\Rightarrow \Delta d=\frac{\lambda }{12}\)
  Có \(42,5 = 4 \lambda + \lambda /4\)
  Trên phương truyền sóng, hai điểm cách nhau \(\lambda\) thì cùng pha  ⇒  từ O đến M có 4 điểm O1, O2, O3, O4 cùng pha với O.
  Những điểm lệch pha với O1, O2, O3, Ogóc \(\frac{\pi}{6}\) thì cũng lệch pha với O góc \(\frac{\pi}{6}\) 
  Trong khoảng O đến O1 có 2 điểm lệch pha với O và O1 góc \(\frac{\pi}{6}\) ⇒ từ O đến Ocó 8 điểm lệch pha với O góc \(\frac{\pi}{6}\)
  Có điểm gần nhất lệch pha \(\frac{\pi}{6}\) so với O cách O một đoạn bằng \(\frac{\lambda }{12}\) ⇒ trong khoảng từ Ođến M có 1 điểm lệch pha với O góc \(\frac{\lambda }{6}\)
  ⇒ từ 0 đến M có 9 điểm lệch pha với O góc \(\frac{\lambda }{6}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>