AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = 200cos\omega t(V)\) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Độ tự cảm và điện dung không đổi. Điều chỉnh R để công suất trên mạch đạt giá trị cực đại; điện áp hiệu dụng hai đầu điện 
  trở khi đó là 

  • A. 100\(\sqrt{2}\)V
  • B. 100V
  • C. 100/\(\sqrt{2}\)V
  • D. 50\(\sqrt{2}\)V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi R thay đổi để công suất cực đại thì:
  \(U_R=\frac{U}{\sqrt{2}}=\frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=100\)
  Đáp án B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>