YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch R-L-C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số thay đổi được. Tại tần số 80Hz điện áp hai đầu cuộn dây thuần cảm cực đại, tại tần số 50Hz điện áp hai bản tụ cực đại. Để điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần trong mạch cực đại ta cần điều chỉnh tần số đến giá trị  

  • A. 30Hz 
  • B. 130Hz
  • C. \(\sqrt{130}\) Hz
  • D. \(20\sqrt{10}Hz\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có công thức tính nhanh
  \(f_0^2=f_{Lmax}.f_{Cmax}\) (Tương tự CT: \(w_0^2=w_{Lmax}-w_C{max}\)
  \(f_0^2=\sqrt{80.50}=20\sqrt{10}(Hz)\)

  Đáp án D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 21035

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA