AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc \(v=50 \pi cos(\frac{50}{3}\pi t-\frac{\pi}{3})cm/s\). Thời gian từ lúc vật bắt đầu dao động đến khi vật có tốc độ  cm/s lần thứ 20 là 

  • A. 0,575 s
  • B. 2,285 s
  • C. 1,115 s
  • D. 0,485 s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Chu kì: T = 0,12 s.

  + Số lần vật có tốc độ  \(v = 25 \sqrt{2} \pi\) cm/s trong một chu kì là n = 4

  + Số lần đề bài yêu cầu N = 20

  + \(\frac{N}{n} = 5\) ⇒ Lấy số chu kì gần nhất là 4T và dùng sơ đồ tìm 4 lần còn lại

  \(\\ + \ \Delta t = \frac{T}{6} + \frac{T}{2}+\frac{T}{8}=\frac{19T}{24} \\ \\ t = T + \Delta t = \frac{115T}{24} = 0,575 \ s\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>