• Câu hỏi:

  Trên mặt nước có 2 nguồn dao động kết hợp S1 và S2 dao động với phương trình u = cos(50\(\pi\)t) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 5m/s. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền đi. Biên độ dao động tại điểm M trên mặt nước cách S1 và S2 lần lượt là d1= 15cm và d2= 10cm là 

  • A. \(\sqrt{2}\) cm
  • B. \(\sqrt{2}\)/2cm
  • C. 0cm
  • D. 2cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\lambda =\frac{v}{f}=0,2(m)\)
  Cách 1: có thể viết phương trình đường dao động rồi tổng hợp
  Cách 2: ta thấy \(d_1-d_2=0,05=\frac{\lambda }{4}\)
  ⇒ U1M và U2M vuông pha
  ⇒ Biên độ bằng \(A\sqrt{2}=\sqrt{2}cm\)
  Đáp án A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC