AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R = 60 (\(\Omega\)) mắc nối tiếp với tụ C = \(\frac{10^{-4}}{0,8.\pi}\) (F) đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có biểu thức không đổi \(u =150\sqrt{2} cos (100 \pi t )(V)\). Điều chỉnh L để uAM và u
  AB vuông pha nhau. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm 
  bằng:

  • A. 200(V)
  • B. 35(V)
  • C. 250(V)
  • D. 237(V)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  L thay đổi để URC vuông pha với U
  ⇒ Đây là bài toán L thay đổi để UL Max

  Áp dụng công thức tính nhanh:
  \(U_{LMax}=\frac{U\sqrt{(R^2+Z_C^2)}}{R}=250V\)
  Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>