• Câu hỏi:

  Trên một sợi dây dài 30 cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trên dây có tất cả 2 điểm M, N luôn dao động với biên độ cực đại là 2 cm. Chọn phương án chính xác nhất

  • A. MN < 15,6 cm
  • B. MN = 30 cm
  • C. MN > 15,1 cm 
  • D. MN = 15 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A


  Trên dây có 2 điểm luôn dao động với biên độ cực đại ⇒ trên dây chỉ có 2 bụng sóng ⇒ \(\lambda =30cm\)
  M và N dao động ngược pha.
  MN min khi M và N cùng ở vị trí cân bằng 
  M0, N0 ⇒ M0N0= \(\lambda/2\)  = 15cm
  MN max khi M và N cùng ở bụng sóng ⇒ \(MN max =\sqrt{15^5+4^2}=15,5cm\)
  MN < 15,6 cm

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC