AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy phát điện xoay chiều có điện trở trong không đáng kể. Mạch ngoài là tụ điên nối tiếp với ampe kế nhiệt có điên trở nhỏ. Khi roto quay với tốc độ góc 25rad/s thì ampe kế chỉ 0,1A. Khi roto quay với tốc độ góc 25rad/s thì ampe kế chỉ: 

  • A. 0,3A 
  • B.  0,1A 
  • C. 0,05A 
  • D. 0,9A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lập bảng chuẩn hóa

  Tốc độ Roto Điện áp Dung kháng
  n = 25 rad/s 1 1
  n = 75 rad/s 3 \(\frac{1}{3}\)

  Lập tỉ số:
  \(\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{U_1}{Z_1}}{\frac{U_2}{Z_2}} = \frac{1}{9} \Leftrightarrow \frac{0,1}{I_2} = \frac{1}{9}\)

  \(\Leftrightarrow I_2 = 0,9 A\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>