YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hộp kín chứa một tụ điện hoặc một cuộn dây thuần cảm. Người ta mắc nối tiếp hộp kín với điện trở thuần R = 100\(\Omega\). Khi đặt vào đoạn mạch điện áp \(u =100\sqrt{2} cos100\pi t\) (V) thì điện áp sớm pha \(\pi\)/3 so với dòng điện trong mạch. Hộp kín chứa gì? Giá trị bằng bao nhiêu? Cường độ dòng điện bằng bao nhiêu? 

  • A. Chứa tụ điện. ZC= 10\(\Omega\); I = 1(A).
  • B. Chứa tụ điện. ZC= 10\(\Omega\); I = ,5(A)
  • C. Chứa cuộn dây. ZL=100\(\sqrt{3}\) \(\Omega\); I = 0,5(A)
  • D. Chứa cuộn dây. ZL= 100\(\sqrt{3}\)\(\Omega\); I = 1(A).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C


  Do U sớm pha hơn I nên Zl > 0, nên hộp kín chứa cuộn dây 
  thuần cảm.
  \(Z_L=R.tan\frac{\pi}{3}=100\sqrt{3}\Omega\)
  \(Z=\frac{R}{cos\frac{\pi}{3}}=200\Omega\)
  \(I=\frac{U}{Z}=\frac{100}{200}=0,5A\)
  Đáp án C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 21018

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA