AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước, phương trình sóng tại nguồn O có dạng uO = 6cos(10\(\pi\)t + \(\pi\)/2) cm, t tính bằng s. Tại thời điểm t = 0 sóng bắt đầu truyền từ O, sau 4 s sóng lan truyền đến điểm M cách nguồn 160 cm. Bỏ qua sự giảm biên độ. Li độ dao động của phần tử tại điểm N cách nguồn O là 120 cm ở thời điểm t = 2 s là

  • A. 0 cm
  • B. 3 cm
  • C. 6 cm
  • D. –6 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vận tốc truyền sóng \(v=1,6/4=0,4m/s\Rightarrow \frac{v}{f}=\frac{0,4}{5}=8cm\)
  Phương trình sóng tại N cách O khoảng x là \(x_N=Acos(\omega t+ \varphi -\frac{59 \pi}{2})cm\)
  ⇒ Phương trình sóng tại N cách O khoảng x = 120 cm là
  \(x_N=6cos(10 \pi t+ \frac{\pi}{2} - 2 \pi .\frac{120}{8})cm=6cos(10 \pi t- \frac{59 \pi}{2})cm\)
  Tại t = 2 s ⇒ xN= 0

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>