YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi chất điểm có vận tốc v = 30 cm/s và đang đi về vị trí cân bằng thì nó ở vị trí có li độ

  • A. x = 4 cm
  • B. x = - 4 cm
  • C. x = - 3 cm
  • D. x = 3 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có
   \(v_{max}=\omega A=50(cm/s); x^2+(\frac{v}{\omega })^2=A^2\Rightarrow x=\pm 4(cm)\)

  Chất điểm có vận tốc v > 0 và đang đi về vị trí cân bằng thì x<0 ⇒ x = - 4 cm

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20997

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA