AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = U_0cos \omega t\) (với U0 không đổi, \(\omega\) thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi \(\omega _0\) = 0 trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số góc \(\omega _0\) là

  • A. \(2\sqrt{LC}\)
  • B. \(\frac{1}{\sqrt{LC}}\)
  • C. \(\frac{2}{\sqrt{LC}}\)
  • D. \(\sqrt{LC}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi \(\omega\) =\(\omega\)0 trong mạch có cộng hưởng điện ⇒ ZL = ZC ⇒ L\(\omega\)0 = 1/(C\(\omega\)0)
  \(\Rightarrow \omega _0=1/\sqrt{LC}\)
  Đáp án B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>