AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm vật  có khối lượng 100g dao động điều hòa có phương trình dao động là \(x = 5 cos(10 \pi /3)cm\). Lấy \(g = \pi^2 \approx 10 (m/s^2)\). Độ cứng của lò xo là 

  • A. 0,01 N/m. 
  • B. 100 N/m. 
  • C. 100 N/m. 
  • D. 25 N/m. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Ta có \(\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}\Rightarrow k = m.\omega ^2 = 0,1 (10 \pi)^2 = 100 (N/m)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>