YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu đúng về dao động điều hòa?

  • A. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn cùng pha với li độ
  • B. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn ngược pha với vận tốc
  • C. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn cùng pha với vận tốc
  • D. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn ngược pha với li độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \(a=-\omega ^2x\) nên trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn ngược pha với li độ

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON