AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đoạn mạch xoay chiều, cường độ dòng điện sớm pha \(\pi\) /4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hãy chỉ ra kết luận đúng: 

  • A. Đoạn mạch chứa L, R.
  • B. Đoạn mạch chứa L, C.
  • C.  Đoạn mạch chứa R, C.
  • D. Đoạn mạch chỉ chứa C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu chọn A hoặc D thì mạch sẽ nhanh hoặc chậm pha góc 900 , B thì chưa có kết luận.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>