ON
ADMICRO
VIDEO

Hãy xác định đường thẳng \(ax + by = c\) đi qua hai điểm \(M (0 ; 3)\) và \(N (-1 ; 0)\) cho trước.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Vì đường thẳng \(ax + by = c\) đi qua điểm \(M (0 ; 3)\) nên 

  \(a.0+b.3=c \Leftrightarrow 3b = c \Leftrightarrow b = \displaystyle {c \over 3} \)

  Vì đường thẳng \(ax + by = c\) đi qua điểm \(N (-1 ; 0)\) nên 

  \(a.(-1)+b.0=c \Leftrightarrow a = -c \)

  Do đó đường thẳng phải tìm là: \( - cx +\displaystyle {c \over 3}y = c\). Vì đường thẳng \(MN\) được xác định nên \(a, b\) không đồng thời bằng \(0\), do đó \(c \ne 0\).

  Khi đó:  \( - cx +\displaystyle {c \over 3}y = c \Leftrightarrow -x + \displaystyle{1 \over 3}y= 1 \\ \Leftrightarrow  3x - y =- 3\)

  Vậy phương trình đường thẳng là: \(3x - y = -3.\)

    bởi Thu Hang 19/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1