Bài tập 61 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 61 tr 99 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Ta có      IA = IC (gt)
             IE = IH (gt)

Nên AHCE là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết 4)

Lại có  =1v

Nên AHCE là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết 3) (Hoặc hình bình hành AHCE là hình chữ nhật vì có hai đường chéo bằng nhau).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • con cai
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 95)

  Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng 4cm và 6cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu cm ?

  (A) \(8cm\)                  (B) \(\sqrt{52}cm\)                    (C) \(9cm\)                       (D) \(\sqrt{42}cm\)

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh
  Bài 113 (Sách bài tập - trang 94)

  Các câu sau đúng hay sai ?

  a) Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau

  b) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

  c) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn