RANDOM
VIDEO

Bài tập 65 trang 100 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 65 tr 100 sách GK Toán 8 Tập 1

Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có EB = EA, FB = FC (gt)

Nên EF là đường trung bình của ∆ABC

Do đó EF // AC

 HD = HA, GD = GC

Nên HG là đường trung bình của ∆ADC

Do đó HG // AC

Suy ra EF // HG

Tương tự EH // FG

Do đó EFGH là hình bình hành.

EF // AC và BD ⊥ AC nên BD ⊥ EF

EH // BD và EF ⊥ BD nên EF ⊥ EH hay  = 900

Hình bình hành EFGH có \(\widehat{E} = 90^0\) nên là hình chữ nhật.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 100 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Anh Hưng

  cho tam giác vuông tại A đường cao AH CB=15 AC=20

  a, C/M \(^{CA^2}\) =CH.CB

  b, kẻ phân giác AD tính HB

  c trên tia đối AC lấy I kẻ AK \(\perp\) BI tai K c/m \(\Delta\) BHK đồng dạng \(\Delta\) BIC

  d, cho AI =8 tinh S\(\Delta\) BHK

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đào Lê Hương Quỳnh

  hinh chu nhat co AB=2x+5va BC=x+2 biet chu vi cua hinh chu nhat la 50 cm tinh dien tich cua hinh chu nhat ABCD la....cm^2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 95)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Tính số đo góc IHK ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 95)

  Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng 4cm và 6cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu cm ?

  (A) \(8cm\)                  (B) \(\sqrt{52}cm\)                    (C) \(9cm\)                       (D) \(\sqrt{42}cm\)

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải
  Bài 122* (Sách bài tập - trang 95)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC

  a) Chứng minh rằng AH = DE

  b) Gọi I là trung điểm của HB, K là trung điểm của HC. Chứng minh rằng DI //EK

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La
  Bài 121* (Sách bài tập - trang 95)

  Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD, CE. Gọi H, K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ B, C đến đường thẳng DE. 

  Chứng minh rằng EH = DK

  Hướng dẫn : Vẽ điểm I là trung điểm của DE, điểm M là trung điểm của BC

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân
  Bài 120 (Sách bài tập - trang 95)

  Cho tam giác vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AC. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, DC.

  Chứng minh rằng tứ giác AEFG là hình thang cân ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien
  Bài 119 (Sách bài tập - trang 94)

  Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi D, E, M theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC.

  Chứng minh rằng tứ giác DEMH là hình thang cân ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai
  Bài 118 (Sách bài tập - trang 94)

  Tứ giác ABCD có \(AB\perp CD\). Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của BC, BD, AD, AC.

  Chứng minh rằng EG = FH ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh
  Bài 114 (Sách bài tập - trang 94)

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AC = 4cm, điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC

  a) Tứ giác ADME là hình gì ? Tính chu vi của tứ giác đó

  b) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì đoạn thẳng DE có độ dài nhỏ nhất ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh
  Bài 113 (Sách bài tập - trang 94)

  Các câu sau đúng hay sai ?

  a) Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau

  b) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

  c) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Bài 111 (Sách bài tập - trang 94)

  Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tram Anh

  Bài 110 (Sách bài tập - trang 93)

  Chứng minh rằng các tia phân giác các góc của một hình bình hành cắt nhau tạo thành một hình chữ nhật ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Bài 109 (Sách bài tập - trang 93)

  Tính x trên hình 16 (đơn vị đo : cm)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Bài 108 (Sách bài tập - trang 93)

  Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyển của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 10 cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 107 (Sách bài tập - trang 93)

  Chứng minh rằng trong hình chữ nhật :

  a) Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình

  b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối là hai trục đối xứng của hình 

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bi do
  Bài 106 (Sách bài tập - trang 93)

  Tính đường chéo d của một hình chữ nhật, biết độ dài các cạnh a = 3cm, b = 5cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)