YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 65 trang 100 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 65 tr 100 sách GK Toán 8 Tập 1

Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có EB = EA, FB = FC (gt)

Nên EF là đường trung bình của ∆ABC

Do đó EF // AC

 HD = HA, GD = GC

Nên HG là đường trung bình của ∆ADC

Do đó HG // AC

Suy ra EF // HG

Tương tự EH // FG

Do đó EFGH là hình bình hành.

EF // AC và BD ⊥ AC nên BD ⊥ EF

EH // BD và EF ⊥ BD nên EF ⊥ EH hay  = 900

Hình bình hành EFGH có \(\widehat{E} = 90^0\) nên là hình chữ nhật.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 100 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON