Hình Học 8 Chương 1: Tứ Giác

 • Bài 1: Tứ giác

  Bài 1: Tứ giác
  Với bài học này chúng ta sẽ làm quen với Tứ giác - một khái niệm căn bản của hình học 

  1 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Hình thang

  Bài 2: Hình thang
  Với bài học này chúng ta sẽ làm quen với Hình thang. Bài học này sẽ giúp các em tìm hiểu những tính chất đặc trưng của hình thang.

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Hình thang cân

  Bài 3: Hình thang cân
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Hình thang cân, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

  Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
  Với bài học này chúng ta sẽ làm quen với một khái niêm mới đó là Đường trung bình của tam giác, của hình thang.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa và Dựng hình thang

  Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa và Dựng hình thang
  Với bài học này chúng ta sẽ làm quen với Dựng hình bằng thước và compa và Dựng hình thang, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Đối xứng trục

  Bài 6: Đối xứng trục
  Với bài học này chứng ra sẽ làm quen với một khái niệm mới Đối xứng trục, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Hình bình hành

  Bài 7: Hình bình hành
  Với bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về Hình bình hành. Liệu hình bình hành có nhứng điểm gì giống và khác với những hình đã học hay không ?

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Đối xứng tâm

  Bài 8: Đối xứng tâm
  Với bài học này chúng ta sẽ làm quen với Đối xứng tâm, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Hình chữ nhật

  Bài 9: Hình chữ nhật
  Với bài học này chúng ta sẽ làm quen và tìm hiểu những tính chất của Hình chữ nhật, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

  Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Hình thoi

  Bài 11: Hình thoi
  Với bài học này chúng ta sẽ làm quen với Hình thoi. Cùng tìm hiểu xem hình thoi có những tính chất gì giống và khác với những hình đã học nhé !

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Hình vuông

  Bài 12: Hình vuông
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìn hiểu những tính chất của Hình vuông- hay có thể gọi với tên Tứ giác đều.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết