MOBILEAPP

Bài tập 50 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 50 tr 124 sách GK Toán 8 Tập 2

a) Tinh thể tích của hình chóp đều (h.64).

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều.

(Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, cac cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Diện tích đáy của hình chóp đều:

S =  BC = 6,5 = 42,25 (m2)

Thể tích hình chóp đều:

V = . S.h = . 42,25 . 12  ≈ 169 (cm3)

Câu b:

Các mặt xung quanh là những hình thang cân đáy nhỏ 2cm, đáy lớn 4cm, chiều cao 3,5cm. Nên:

Sxq = 4.  = 42 (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA