ADMICRO
UREKA

Cho \(x + y = 1\), giá trị của biểu thức sau: \({x^3} + {y^3} + 3xy + 2007\).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \({x^3} + {y^3} + 3xy + 2007\\ = {x^3} + 3{x^2}y + 3x{y^2} + {y^3} \)\(- 3{x^2}y - 3x{y^2} + 3xy + 2007\)\(= \left( {{x^3} + 3{x^2}y + 3x{y^2} + {y^3}} \right) \)\(- 3xy\left( {x + y} \right) + 3xy + 2007\)\( = {\left( {x + y} \right)^3} - 3xy\left( {x + y} \right) + 3xy + 2007\)

    Thay \(x + y = 1\,\) vào biểu thức ta được:

    \({1^3} - 3xy.1 + 3xy + 2007 \)\(= 1 - 3xy + 3xy + 2007 = 2008\) 

      bởi Kieu Oanh 23/09/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF