YOMEDIA
UREKA

Bài tập 10 trang 8 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 10 tr 8 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực  hiện phép tính:
a. \(({x^2} - 2x + 3)(\frac{1}{2}x - 5)\) 

b. \(({x^2} - 2xy + {y^2})(x - y)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 10 này chúng ta vẫn sử dụng quy tắc đã học là: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của da thức này với từng hạng tử của đa thức kia và cộng các tích lại với nhau.

a.

\(\begin{array}{l} \left( {{x^2} - 2x + 3} \right)\left( {\frac{1}{2}x - 5} \right)\\ = \frac{1}{2}{x^3} - 5{x^2} - {x^2} + 10x + \frac{3}{2}x - 15\\ = \frac{1}{2}{x^3} - 6{x^2} + \frac{{23}}{2}x - 15 \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} \left( {{x^2}-2xy + {y^2}} \right)\left( {x-y} \right)\\ \begin{array}{*{20}{l}} { = {x^3} - {x^2}y - 2{x^2}y + 2x{y^2} + x{y^2} - {y^3}}\\ { = {x^3} - 3{x^2}y + 3x{y^2} - {y^3}} \end{array} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 8 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF