AMBIENT
UREKA

Bài tập 12 trang 8 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 12 tr 8 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính giá trị biểu thức \(({x^2} - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - {x^2})\) trong mỗi trường hợp sau:

a.  x = 0;                 b.  x = 15;

c.  x = -15;              d.  x = 0,15.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 12 này, trước hết ta thực hiện phép tính và rút gọn được:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\left( {{x^2}-5} \right)\left( {x + 3} \right) + \left( {x + 4} \right)\left( {x-{x^2}} \right)}\\ { = {x^3}+ 3{x^2} - 5x-15+{x^2}-{x^3}+4x-4{x^2}}\\ { = {x^3}-{x^3} + {4x^2}-4{x^{2\;}}-5x + 4x - 15}\\ { = - x - 15} \end{array}\)

a.

với x = 0: - 0 - 15 = -15

b.

với x = 15: - 15 - 15 = -30

c.

với x = -15: -(-15) - 15 = 15 -15 = 0

d.

với x = 0,15:  -0,15 - 15 = -15,15.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 8 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON