YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 8 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 9 tr 8 sách GK Toán 8 Tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 9 này trước hết, ta làm tính nhân để rút gọn biểu thức, ta được:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \left( {x - y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right){\rm{ }}\\ = x.{\rm{ }}{x^2} + x.xy + x.{y^2} + \left( { - y} \right).{x^2} + \left( { - y} \right).xy + \left( { - y} \right).\;{y^2} \end{array}\\ \begin{array}{l} = {x^3}+{x^2}y + x{y^2}-y{x^2}-x{y^2}-{y^3}\;\\ = {x^3}-{y^3} \end{array} \end{array}\)

Sau đó tính giá trị của biểu thức \({x^3}-{y^3}\)

Ta có:

Khi x = -10; y = 2 thì A = (-10)3 – 23 = -1000 – 8 = 1008

Khi x = -1; y = 0 thì A = (-1)3 – 03 = -1

Khi x = 2; y = -1 thì A = 23 – (-1)3 = 8 + 1 = 9

Khi x = -0,5; y = 1,15 thì
A = (-0,5)3 – 1,253 = -0,125 – 1.953125 = -2,078125

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 8 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF