ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 2 Nhân đa thức với đa thức

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Bài 2 về Nhân đa thức với đa thức online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. \(x^4+3x^3+5x^2+4x+2\)
  • B. \(x^3+5x^2+5x+2\)
  • C. \(x^4+4x^3+5x^2+x+2\)
  • D. \(3x^3+5x^2+4x+2\)
  • A. 12;15;35
  • B. 12; 20; 30
  • C. 15; 18; 24
  • D. 15; 20; 25
   
   
  • A. \(x^3-y^3\)
  • B. \(-y^3\)
  • C. \(-3y^2\)
  • D. \(-3x^2-3y^2\)
  • A. \(64{x^6} - \frac{1}{8}\)
  • B. \(64x^2-12\)
  • C. \(24x^2+1\)
  • D. \(5x^3+12\)
  • A. x = 2
  • B.  x = 4
  • C. x = 6
  • D.  x = 8
 • Câu 6:

  Biểu thức \(\left( {\frac{1}{2}{x^4} + 3} \right)\left( { - 1 + {x^3}} \right)\) có bậc là? 

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8
 • Câu 7:

  Tìm b biết \(\left( {2b + 32} \right)\left( {2b - 8} \right) = 0\). Giá trị cần tìm của b là: 

  • A. -16, 4
  • B. 16, -4
  • C. 4; -18
  • D. 18; 4
 • Câu 8:

  Giá trị của biểu thức \(- \left( {\frac{1}{2}b - 2} \right)\left( {b + 1} \right)\) tại b=2 là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 9:

  Giá trị của biểu thức (x-3)(y+4) tại x=2, y=0 là: 

  • A. -4
  • B. -6
  • C. 0
  • D. 12
 • Câu 10:

  Giá trị của biểu thức (x2−3)(y−3) bằng 0 tại:

  • A. x = 0, y =3
  • B. x = 1, y =3
  • C. x = 0, y =4
  • D. x = 0, y = -3
 • Câu 11:

  Giá trị của biểu thức (1−5x)(y+3) tại x=1;y=2 là:

  • A. -40
  • B. -20
  • C. -50
  • D. -30
 • Câu 12:

  Biết (3x+4)(x−2)−(x−2)=0, giá trị của x là:

  • A. x = 2 hoặc x =  -1
  • B. x = 3 hoặc x =  -1
  • C. x =3 hoặc x =  1
  • D. x = 4 hoặc x =  -1
 • Câu 13:

  Hệ số cao nhất của kết quả phép nhân \(\left( {{m^2} - \frac{1}{3}{m^5}} \right)\left( {m + 1} \right)\) là: 

  • A. \(\frac{-1}{3}\)
  • B. \(\frac{1}{4}\)
  • C. \(\frac{2}{3}\)
  • D. \(\frac{5}{3}\)
 • Câu 14:

  Hệ số y5 trong đa thức \(\left( {\frac{4}{3}y - \frac{1}{3}} \right)\left( {{y^3} - 5} \right)\) là:

   

  • A. -1
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)