YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 8 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 11 tr 8 sách GK Toán 8 Tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: \(\left( {x - 5} \right)\left( {2x + 3} \right) - 2x\left( {x - 3} \right) + x + 7\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 11 này, ta cần hiểu được rằng một đa thức không phụ thuộc vào giá trị của biến tức là một đa thức mà khi thu gọn, ta thu được một đa thức không chứa biến hoặc hằng số.\(\begin{array}{*{20}{l}} {\left( {x - 5} \right)\left( {2x + 3} \right) - 2x\left( {x - 3} \right) + x + 7}\\ { = 2{x^2} + 3x - 10x-{\rm{ }}15-2{x^2} + 6x + x + 7}\\ \begin{array}{l} = 2{x^2}-2{x^2}-7x + 7x-15 + 7{\rm{ }}\\ = - 8 \end{array} \end{array}\)

Vậy sau khi rút gọn biểu thức ta được hằng số -8 nên giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 8 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON