Tính và so sánh kết quả 37 + (-27) và (-27) + 37

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Tính và so sánh kết quả

a. 37 + (-27) và (-27) + 37

b. 16 + (-16) và (-105) + 105

Câu trả lời (2)

 • a.   37 + (-27) = 37 – 27 = 10

     (-27) + 37 = 37 – 27 = 10

     Nhận xét: nếu đổi chỗ các số hạng thì tổng không đổi

  b.   16 + (-16) = 16 -16 = 0

     (-105) + 105 = 105 – 105 = 0

     Nhận xét: tổng hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan