Tính và nhận xét kết quả của (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Câu trả lời (2)

  • (-4) + (-5) = - 9

    |-4| + |-5| = 4 + 5 = 9

    Hai kết quả trên là hai số đối nhau.

    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan