YOMEDIA

ông Năm nợ 150 nghìn đồng và hôm nay ông Năm đã trả được

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

ông Năm nợ 150 nghìn đồng và hôm nay ông Năm đã trả được (giảm nợ được) 100 nghìn đồng. Hỏi ông năm còn nợ bao nhiêu tiền? Hãy viết phép tính và tìm kết quả.

RANDOM

Câu trả lời (3)

  • Ông Năm nợ 150 nghìn đồng tức là ông Năm có -150 nghìn đồng. Ông Năm đã trả được 100 nghìn đồng nghĩa là:

    (-150) – (-100) = (-150) + 100 = -50 nghìn đồng

    Vậy ông Năm còn nợ 50 nghìn đồng.

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA