YOMEDIA

Nguyễn Thùy Lan's Profile

Nguyễn Thùy Lan

Nguyễn Thùy Lan

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 82
Điểm 313
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (108)

Điểm thưởng gần đây (144)

  • Nguyễn Thùy Lan: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thùy Lan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thùy Lan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thùy Lan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thùy Lan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thùy Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thùy Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm