Nguyễn Thùy Lan's Profile

Nguyễn Thùy Lan

Nguyễn Thùy Lan

14/12/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 84
Điểm 332
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (108)

Điểm thưởng gần đây (141)

  • Nguyễn Thùy Lan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 - My day) (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thùy Lan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 - Where is your school?) (+1đ) Cách đây 9 tháng