AMBIENT

Tìm x biết x + |x| = 0

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x ≠0, nếu biết:

a. x + |x| = 0?

b. X - |x| =0 ?

ADSENSE

Câu trả lời (2)

  • Vì x ∈ Z và x ≠ 0 nên:

    a. x + |x| = 0 ⇒ |x| = -x. Vậy x là số nguyên âm

    b. x - |x| = 0 ⇒ |x| = x. Vậy x là một số nguyên dương

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA