Bài tập 68 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 68 tr 34 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính:

a) \({3 \over 5} - {7 \over {10}} - {{13} \over { - 20}}\)

b) \({3 \over 4} + {{ - 1} \over 3} = {5 \over {18}}\)

c) \({3 \over {14}} - {5 \over { - 8}} + {{ - 1} \over 2}\)

d) \({1 \over 2} + {1 \over { - 3}} + {1 \over 4} - {{ - 1} \over 6}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Đổi các phép trừ thành phép cộng với số đối. Chẳng hạn:

\({3 \over 5} - {{ - 7} \over {10}} - {{13} \over {20}} = {3 \over 5} + {7 \over {10}} + {{13} \over {20}} = {{3.4} \over {5.4}} + {{7.2} \over {10.2}} + {{13} \over {20}} = {{12 + 14 + 13} \over {20}} = {{39} \over {20}}\)

Đáp số: \(a){{39} \over {20}};b){5 \over {36}};c){{19} \over {56}};d){7 \over {12}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Tram Anh

  Bài 14: Tính x biết :

  k) \(\frac{3}{4}-x=\frac{1}{5}\)              l) \(\frac{7}{2}+2.x=\frac{-3}{4}\)             m)   \(\frac{3}{4}-x=\frac{1}{5}\)                    n) \(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}.x=\frac{4}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Tính nhanh

  \(\frac{0,75+\frac{3}{7}+\frac{3}{11}}{2\frac{1}{4}+\frac{9}{11}+\frac{9}{7}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho: A= 1/2.17 + 1/3.18 + 1/4.19 +...+ 1/1990.2005.

  B= 1/2.1991 + 1/3.1992 +...+ 1/16.2005. Chứng minh: A/B = 663/5.

  GIÚP MK VỚI CÁC BẠN ƠI ĐANG CẦN GẤPbucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  CMR:

  1/2-1/4+1/8-1/116+1/32-1/64<1/3

  GIÚP MIK NHA

  XIN CẢM ƠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nếu có thể:

  a) \(\frac{8}{15}\)\(\frac{9}{10}\)\(\frac{17}{30}\)                                 b) \(\frac{11}{14}\):\(\frac{-25}{49}\)

  c) \(\frac{13}{7}\)\(\frac{9}{20}\)\(\frac{13}{7}\).\(\frac{11}{20}\)\(2\frac{1}{7}\)                  

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Tính :

  \(M=512-\frac{512}{2}-\frac{512}{2^2}-\frac{512}{2^3}-...-\frac{512}{2^{10}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Hiện giờ là 5 giờ đúng. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai kim trùng nhau là bao lâu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Tính Hợp Lí:                                                                                                                                                                                                                                               a=15/11-8/13+7/11-5/13                                                                                                                                                                                                                          

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngoc Nga

  bài 1:   Tính nhanh 

  a/ -3/7 + 15 /26 - ( 2/13 - 3/7 )

  b/ 2 3/7 + 2/9 - 1 3/7

  c/ ( 377 /-231 - 124/89 + 34/791 ) x ( 1/6 - 1/8 - 1/24 )

   bài 2:       Thực hiện phép tính :

  a/ 1/2 x ( 2/9 + 3/ 12 - 5/27 )                                         b/ ( -5/28 +1,75 + 8/35 ) : -3 9/20

  c/ 1/3 x 5/7 - 3/2 x 26/14                                               d/ 70,5 - 528 : 15/2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Tìm x: 2x-3/5x=21/25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Ad ơi, giải giúp em với 

  Tỉnh tuổi của hai anh em biết rằng 62,5% tuổi của anh luôn 75% tuổi của em là 2 tuổi và 50% tuổi của anh hơn 37,5% tuổi của em là 7 tuổi

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  help mecrying

  Khối lượng công việc ở một xí nghiệp tăng 80%, nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi cần phải tăng số công nhân bao nhiêu phần trăm để đảm bảo sản xuất

  Theo dõi (0) 2 Trả lời