Bài tập 68 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 68 tr 34 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính:

a) \({3 \over 5} - {7 \over {10}} - {{13} \over { - 20}}\)

b) \({3 \over 4} + {{ - 1} \over 3} = {5 \over {18}}\)

c) \({3 \over {14}} - {5 \over { - 8}} + {{ - 1} \over 2}\)

d) \({1 \over 2} + {1 \over { - 3}} + {1 \over 4} - {{ - 1} \over 6}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Đổi các phép trừ thành phép cộng với số đối. Chẳng hạn:

\({3 \over 5} - {{ - 7} \over {10}} - {{13} \over {20}} = {3 \over 5} + {7 \over {10}} + {{13} \over {20}} = {{3.4} \over {5.4}} + {{7.2} \over {10.2}} + {{13} \over {20}} = {{12 + 14 + 13} \over {20}} = {{39} \over {20}}\)

Đáp số: \(a){{39} \over {20}};b){5 \over {36}};c){{19} \over {56}};d){7 \over {12}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 68 trang 34 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tính giá trị biểu thức \(A = \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + ... + \frac{1}{{999.1000}}\)

  • A. \(\frac{{199}}{{1000}}\)
  • B. \(\frac{{699}}{{1000}}\)
  • C. \(\frac{{499}}{{1000}}\)
  • D. \(\frac{{999}}{{1000}}\)
 • thanh duy
  Bài 75 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Điền phân số thích hợp vào ô vuông :

  a) \(\dfrac{3}{7}+....=\dfrac{-2}{7}\)

  b) \(......+\dfrac{-5}{11}=\dfrac{-13}{11}\)

  c) \(\dfrac{6}{18}+\dfrac{3}{18}=.....\)

  d) \(\dfrac{-6}{17}+.....=\dfrac{-6}{17}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng
  Bài 74 (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Vòi nước A chảy đẩy bể không có nước mất 3 giờ, vòi B chảy đầy bể đó mất 4 giờ. Hỏi trong 1 giờ vòi nào chảy được nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Nhờ các bạn giải giúp bài toán sau
  Tính X : 3/2 + 3/14 + 3/35 + 3/65 + ........+ 6/(x-3)x = 96/49

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Ad ơi, giải giúp em với 

  Tỉnh tuổi của hai anh em biết rằng 62,5% tuổi của anh luôn 75% tuổi của em là 2 tuổi và 50% tuổi của anh hơn 37,5% tuổi của em là 7 tuổi

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  help mecrying

  Khối lượng công việc ở một xí nghiệp tăng 80%, nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi cần phải tăng số công nhân bao nhiêu phần trăm để đảm bảo sản xuất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn