ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 46 trang 27 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 46 tr 27 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Cho \(x=\frac{1}{2}+\frac{-2}{3}\). Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau.

a) \(\frac{-1}{5}\) ; b) \(\frac{1}{5}\) ; c) \(\frac{-1}{6}\) ; d) \(\frac{1}{6}\) ; e) \(\frac{7}{6}\) ?

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giá trị của x là x = \(\frac{-1}{6}\).

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 27 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1