Bài tập 42 trang 26 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 42 tr 26 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a) \(\frac{7}{{ - 25}} + \frac{{ - 8}}{{25}}\)                          b) \(\frac{1}{6} + \frac{{ - 5}}{6}\)

c) \(\frac{6}{{13}} + \frac{{ - 14}}{{39}}\)                           c) \(\frac{4}{5} + \frac{4}{{ - 18}}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{{ - 3}}{5}\)

Câu b:

\(\frac{{ - 2}}{3}\)

Câu c:

\(\frac{4}{{39}}\)

Câu d:

\(\frac{{26}}{{45}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 26 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 42 trang 26 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tính hợp lí biểu thức \(\frac{{ - 9}}{7} + \frac{{13}}{4} + \frac{{ - 1}}{5} + \frac{{ - 5}}{7} + \frac{3}{4}\) ta được kết quả:

   

  • A. \(\frac{9}{5}\)
  • B. \(\frac{11}{5}\)
  • C. \(\frac{-11}{5}\)
  • D. \(\frac{-1}{5}\)

Được đề xuất cho bạn