YOMEDIA
NONE

Bài tập 64 trang 124 SGK Toán 12 NC

Bài tập 64 trang 124 SGK Toán 12 NC

Giải các phương trình sau: 

a) \({\log _2}\left[ {x\left( {x - 1} \right)} \right] = 1\)

b) \({\log _2}x + {\log _2}\left( {x - 1} \right) = 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điều kiện x(x - 1) > 0

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
{\log _2}[x(x - 1)] = 1\\
 \Leftrightarrow x(x - 1) = 2
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow {x^2} - x - 2 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x =  - 1}\\
{x = 2}
\end{array}} \right.
\end{array}
\end{array}\)

Vậy S = {-1; 2}

b) Điều kiện: x > 1

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
{\log _2}x + {\log _2}(x - 1) = 1\\
 \Leftrightarrow {\log _2}[x(x - 1)] = 1
\end{array}\\
{ \Leftrightarrow {x^2} - x - 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x =  - 1}\\
{x = 2}
\end{array}} \right.}
\end{array}\)

Vạy S = {2}

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 124 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF