ADMICRO
UREKA

Bài tập 65 trang 124 SGK Toán 12 NC

Bài tập 65 trang 124 SGK Toán 12 NC

Trên mặt mỗi chiếc radio đều có các vạch chia để người sử dụng dẽ dàng chọn đúng sóng 
Radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên trái một khoảng d (cm) thì ứng tần số F = ka (kHz), trong đó k và a là hai hằng số được chọn sao cho vạch tận cùng trên trái ứng với tần số 53 kHz, vạch tận cùng bên phải ứng với tần số 160 kHz, và hai vạch này cách nhau 12 cm.

a) Hãy tính k và a (tính a chính xác đến hàng phần nghìn).
b) Giả sử đã cho F, hãy giải phương trình F = kad với ẩn d.
c) Áp dụng kết quả của b), hãy điền vào ô trống trong bảng sau (kết quả tính chính xác đến hàng phần trăm).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có với d = 0 thì F = 53 do đó 53 = k.a0 ⇒ k = 53

Với d = 12 thì F =160 do đó

\(\begin{array}{l}
160 = k.{a^{12}} = 53.{a^{12}}\\
 \Rightarrow a = \sqrt[{12}]{{\frac{{160}}{{53}}}} \approx 1,096
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
k{a^d} = F \Leftrightarrow {a^d} = \frac{F}{k}\\
 \Leftrightarrow d = {\log _a}(\log F - \log k)\\
 \approx 25,119\log F - 43,312
\end{array}\)

c)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 124 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF