AMBIENT
UREKA

Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm và cắt trục Ox tại 2 điểm A, B biết A(1;4;3)

cho A(1;4;3) mặt cầu s có tâm A và cắt trục ox thại 2 điểm B và C sao cho BC=6. phương trinh mặt caafu s là gì

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Giải:

  Gọi \(B=(a,0,0)\)\(C=(b,0,0)\)

  Ta có \(BC=\sqrt{(a-b)^2}=6=|a-b|\) \((1)\)

  \(B,C\) nằm trên mặt cầu nên :

  \(R=AB=AC\Leftrightarrow \sqrt{(a-1)^2+25}=\sqrt{(b-1)^2+25}\Leftrightarrow (a-1)^2=(b-1)^2\)

  \(\Leftrightarrow (a-b)(a+b-2)=0\Leftrightarrow a+b=2\) \((2)\)\(a-b\neq 0\)

  Từ \((1),(2)\Rightarrow \)\(\left[\begin{matrix}\left\{\begin{matrix}a=4\\b=-2\end{matrix}\right.\\\left\{\begin{matrix}a=-2\\b=4\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\). Từ đây thu được \(R=\sqrt{34}\)

  Vậy PTMC là \((x-1)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=34\)

    bởi Đức Anh 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF