AMBIENT

Bài tập 2.52 trang 125 SBT Toán 12

Giải bài 2.52 tr 125 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \({2^{{x^2} - 6x - \frac{5}{2}}} = 16\sqrt 2 \)

A. 

B. 

C. 

D. \(\left\{ {1;\frac{1}{7}} \right\}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{2^{{x^2} - 6x - \frac{5}{2}}} = 16\sqrt 2 \\
 \Leftrightarrow {2^{{x^2} - 6x - \frac{5}{2}}} = {2^{\frac{9}{2}}}\\
 \Leftrightarrow {x^2} - 6x - \frac{5}{2} = \frac{9}{2}\\
 \Leftrightarrow {x^2} - 6x - 7 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - 1\\
x = 7
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.52 trang 125 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>