YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 77 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 77 sách GK Toán GT lớp 12

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) \(\small y = 4^x\).

b) \(y=\left ( \frac{1}{4} \right )^{x}\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Nhận xét:

Mục đích của bài 1 giúp các em ôn lại tính chất và đặc trưng của đồ thị của hàm số mũ. Các em chỉ cần thực hiên các bước khảo sát đơn giản như sau:

Xét hàm số \(y=a^x(a>0,a\ne1)\):

+ Nếu a>1 thì hàm số đồng biến trên R, nếu 0<a<1 thì hàm số số nghịch biến trên R.

+ Lập bảng giá trị tung độ, hoành đồ các điểm mà đồ thị hàm số đi qua.

+ Vẽ đồ thị.

Lời giải:

Lời giải chi tiết câu a, b bài 1:

Câu a:

Xét hàm số \(\small y = 4^x\)

Tập xác định D=R.

Do a=4>0 nên hàm số đồng biến trên R.

Bảng giá trị:

x -1 0 1
y \(\frac{1}{4}\) 1 4

Đồ thị hàm số:

Đồ thị hàm số câu a bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12

Câu b:

Xét hàm số \(\small y = \left ( \frac{1}{4} \right )^x\)

Tập xác định D=R.

Do \(\small a=\frac{1}{4}<1\) nên hàm số nghịch biến trên R.

Bảng giá trị:

x -1 0 1
y 4 1 \(\small \frac{1}{4}\)

Đồ thị hàm số:

Đồ thị hàm số câu b bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 77 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON