YOMEDIA
NONE

Bài tập 52 trang 112 SGK Toán 12 NC

Bài tập 52 trang 112 SGK Toán 12 NC

Sử dụng công thức \(L\left( {dB} \right) = 10\log \frac{I}{{{I_0}}}\) (xem bài đọc thêm “Lôgarit trong một số công thức đo lường “ tr.99), hãy tính gần đúng, chính xác đến hàng đơn vị, độ lớn dB của âm thanh có tỉ số \(\frac{I}{{{I_0}}}\) cho bảng sau rồi điền vào cột còn trống:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 112 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF