YOMEDIA
NONE

Bài tập 55 trang 113 SGK Toán 12 NC

Bài tập 55 trang 113 SGK Toán 12 NC

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên khoảng xác định của nó?

a)  \(y = {\log _{\frac{2}{e}}}x\)

b) \(y = {\log _a}x\) với \(a = \frac{1}{{3\left( {\sqrt 3  - \sqrt 2 } \right)}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì \(\frac{2}{e} < 1\) nên hàm số \(y = {\log _{\frac{2}{e}}}x\) nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)

b) Vì \(a = \frac{1}{{3\left( {\sqrt 3  - \sqrt 2 } \right)}} = \frac{{\sqrt 3  + \sqrt 2 }}{3} > 1\)

Nên hàm số \(y = {\log _a}x\) đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 113 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF